Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

Product informatie

  Omschrijving

  Bijna alle hergebruik van grond en baggerspecie moet u vooraf melden. Tijdelijke opslag van grond en bagger moet u altijd melden. Voor het hergebruik van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m³ moet u eenmalig de toepassingslocatie melden bij de gemeente Bedum. Geeft u hierbij de herkomst, kwaliteit en hoeveelheid grond aan.

  Er hoeft niet gemeld te worden in de volgende gevallen:

  •Het toepassen van grond en bagger door particulieren die niet bedrijfsmatig handelen. Een hovenier die in opdracht van een particulier grond verzet, moet dit dus wel melden.

  •Het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel.

  •Het toepassen van grond of baggerspecie binnen één landbouwbedrijf. Het moet wel gaan om percelen waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld.

  •Het toepassen van schone grond en baggerspecie minder dan 50 m3

  Kosten

  De melding is gratis.

  Meenemen

  Meld minstens vijf dagen vóór werkzaamheden

  U kunt de melding tot vijf dagen voorafgaand aan de werkzaamheden doen via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl U kunt ook een schriftelijke melding doen. Het formulier daarvoor vindt u ook op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

  Inleveren gemeente

  Een teveel aan grond kunt u, als het om minder gaat dan vijf kubieke meter of vijf aanhangwagens, gratis elke donderdagmiddag inleveren bij het gemeentelijk depot aan de Industrieweg. De grond mag niet verontreinigd zijn met bodemvreemd materiaal zoals puin of stobben.

  Kwaliteit van de grond

  Grond die hergebruikt wordt moet voldoen aan kwaliteitseisen. Die kwaliteit kan op verschillende manieren worden aangetoond: bijvoorbeeld door een partijkeuring. Soms kan ook de bodemkwaliteitskaart hiervoor worden gebruikt. In de Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen is dit verder uitgewerkt. Onder bepaalde voorwaarden mag u grond op een andere plaats opnieuw te gebruiken zonder dat de grond gekeurd moet worden. Voor de gemeente Bedum zijn een ontgravingskaart en een toepassingskaart opgesteld. Op deze kaarten is de kwaliteit van de ontgraven grond en de kwaliteit van de ontvangende bodem vastgesteld. In de Regionale Nota bodembeheer zijn de toepassingsregels vastgelegd.

  Regels transport bedrijven

  Voor bedrijven die grond afgraven en dit met groot materieel (vrachtauto, trekker en dergelijke) transporteren, gelden de regels voor afvalstoffen en transport. Het kan nodig zijn voor het transport te beschikken over begeleidingsbrieven. Vervoerders moeten op de hoogte zijn van deze regels.