Hulp bij wonen en vervoer

Product informatie

  Omschrijving

  Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Daardoor kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen doen. Of kunt u geen andere mensen meer ontmoeten.

  Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

  Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld de boodschappenbus, een bezorgdienst of de regiotaxi.

  Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.

  Kosten

  De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.

  Contact

  Meld uw hulpvraag bij de gemeente.

  Meenemen

  Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

  De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

  Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

  Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te krijgen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Adressen

  Meldpunt WMO

  Postbus

  Voor cliënten

  Gaat er iets fout bij de hulp of ondersteuning die u of uw naaste ontvangt? Heeft u vragen of opmerkingen over de zorgaanbieder of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van hulp door een aanbieder van Zorg in Natura of Persoonsgeboden Budget? U kunt hiermee terecht bij het Meldpunt Toezicht WMO. Meer informatie vindt u op: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo

  Voor zorgaanbieders

  Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden. Aanbieders kunnen daarvoor terecht bij de GGD Groningen via: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo/calamiteitenmelding-wmo  

  Meer informatie

  Vraag en antwoord

  Wat is een algemene voorziening?

  Een algemene voorziening is hulp die u met de gemeente heeft afgesproken. Het gaat om een voorziening die standaard in de gemeente wordt aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een klusjesdienst. Maar ook eten of een kopje koffie in een buurthuis.

  Kan ik een rollator aanvragen bij de gemeente?

  Het is niet mogelijk om een rollator bij de gemeente aan te vragen.

  Heeft u voor korte tijd een rollator nodig? U kunt een rollator lenen bij een thuiszorgwinkel.

  Heeft u voor langere tijd een rollator nodig? Misschien kunt u een rollator aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Een rollator wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Soms is een rollator is meeverzekerd in de aanvullende verzekering. Kijk dit na in de voorwaarden van uw zorgverzekering.

  Uw huisarts moet de rollator voorschrijven.

  Wat is een maatwerkvoorziening?

  Een maatwerkvoorziening is hulp die u met de gemeente heeft afgesproken. Deze hulp krijgt u omdat u niet meer zelfstandig kunt wonen. Of omdat u niet meer zelf ergens naar toe kunt gaan. U krijgt bijvoorbeeld hulp in de huishouding, beschermd wonen, een rolstoel of scootmobiel, een traplift of dagbesteding.

  Voor een maatwerkvoorziening kijkt de gemeente naar uw persoonlijke omstandigheden. U krijgt alleen een maatwerkvoorziening als er geen algemene voorziening is waar u iets aan heeft.

  Heeft u een persoonsgebondenbudget (pgb)? Dan kunt u dit gebruiken voor de maatwerkvoorziening.

  Moet ik een eigen bijdrage betalen voor hulp uit de Wmo?

  De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.