Oude kleding inleveren

Product informatie

  Inleiding

  Oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Daarom wordt het apart ingezameld. Breng uw oude kleding en schoenen naar een kringloopwinkel of container voor textiel.

  Omschrijving

  Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar een kringloopwinkel of speciale container voor textielinzameling.

  Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel? Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente.

  Textiel wordt door Leger des Heils Re-share ingezameld. De containers staan op de volgende plaatsen: Bedum: parkeerplaats Plusmarkt, parkeerplaats Shoppyland en Waldadrift (bij vijver) Zuidwolde: hoek Pastorielaan/Schoolstraat (tegenover 'Het anker') Onderdendam: bij dorpshuis Zijlvesterhoek N.B. ook andere organisaties zamelen textiel huis-aan-huis in. Die organisaties kondigen bijtijds de inzameling aan.

  Contact

  Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente.

  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming voor het ophalen of handelen van oud textiel:

  • Neem contact op met de gemeente.