Vragen over jeugd en gezin

Product informatie

  Omschrijving

  Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis. Uw kind kan bijvoorbeeld vaak spijbelen. Of er is veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn. Of u bent zelf jongere en heeft vragen hierover.

  Neem met dit soort vragen contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U krijgt dan uitleg, advies of hulp. Vaak willen mensen in uw omgeving ook helpen. Denk aan familieleden, vrienden en buren.

  Het CJG gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. Ze kijken hierbij naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

  Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een opvoedcursus. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

  Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan het CJG u een individuele voorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld jeugd-ggz of verslavingszorg.

  Het CJG bekijkt samen met u welke individuele voorziening het beste bij u past. U kunt ook een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben. De gemeente besluit uiteindelijk of uw aanvraag voor een individuele voorziening wordt toegewezen.

   

  Kosten

  Verblijft uw kind buiten het gezin? Dan betaalt u een ouderbijdrage. Dit bedrag hangt af van de leeftijd van uw kind. Bij een dag- en nachtverblijf is dat maximaal:

  • 0 tot en met 5 jaar: € 75,75 per maand
  • 6 tot en met 11 jaar: € 104,16 per maand
  • 12 tot en met 20 jaar: € 132,56 per maand

  (tarieven januari 2015)

  Contact

  Kom met uw hulpvraag naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Meenemen

  Als u uw hulpvraag meldt bij het CJG, maakt het CJG met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

   

  Het CJGbespreekt met u de volgende zaken:

  •Wat kunt u nog zelf?

  •Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?

  •Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

   

  Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen. Lees hierover meer bij 'Persoonsgebonden budget'.

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Adressen

  Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen

  Postbus

  Het CJG Noord Groningen is bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur op telefoonnummer 050 – 367 49 91. Jongeren kunnen ook zelf met dit nummer bellen voor advies en hulp. Uw vragen kunt u mailen naar: tel.advisering@ggd.groningen.nl

   

  Meer informatie