WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Product informatie

  Omschrijving

  De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. U ontvangt deze beschikking aan het begin van elk jaar. Hierop staat ook meteen vermeld wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen.

  De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

  Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

  Gebruikt u een woning? Dan kunt u ook een WOZ-beschikking krijgen. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

  De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak.

  Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag.

  Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

  Aanpak

  Gebruikers van een woning krijgen de WOZ-beschikking toegestuurd.

  Kosten

  Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

  Contact

  De WOZ-beschikking van uw pand of stuk grond vraagt u op bij de gemeente.

  Het taxatieverslag vraagt u ook op bij de gemeente.

  U kunt het taxatieverslag inzien door met DigiD in te loggen op 'Mijn Gemeente' bovenaan deze pagina.

  Meenemen

  Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

  In een taxatieverslag staat onder andere:

  • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
  • de kadastrale gegevens
  • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
   • het soort huis of bedrijf
   • bijgebouwen
   • bouwjaar
   • grootte van de kavel en het object
   • de staat van het onderhoud
  • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

  Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw woning, pand of perceel (WOZ-waarde), kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

  Vraag en antwoord

  Als de woningmarkt instort, heeft dat effect op de WOZ-waarde van mijn huis?

  Nee, niet meteen. Prijsschommelingen op de woningmarkt hebben geen invloed op de WOZ-waarde tijdens het lopende belastingjaar. De waarde die op de peildatum is getaxeerd, staat namelijk vast.

  Tijdens de volgende waardebepalingen kan de gemeente wel rekening houden met een veranderde prijs.

  Kan ik mijn WOZ-waarde gebruiken voor het verlagen van de kosten voor mijn hypotheek?

  U kunt de WOZ-waarde onder andere gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of bij de verlaging van uw hypotheekrente.

  Heeft u een tophypotheek? Als de WOZ-waarde hoger is geworden, kunt u aantonen dat u geen tophypotheek meer heeft. Sommige verzekeringsmaatschappijen gebruiken ook de WOZ-waarde voor premieberekening van de opstalverzekering en inboedelverzekering.

  Hypotheekverstrekkers en verzekeraars kunnen de WOZ-waarde opvragen bij de gemeente.

  Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn huis, wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw woning, pand of perceel (WOZ-waarde), kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.